خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش هیوندای پاکروان

۰۵۱-۳۶۶۶۲۲۰۰

در عاملیت هیوندای پاکروان کلیه خدمات اعم از مکانیکی، الکتریکی، صافکاری و نقاشی خودرو انجام میشود. شما میتوانید جهت هماهنگی یا گرفتن وقت قبلی با شماره تلفن ۳۶۶۶۲۲۰۰-۰۵۱ تماس حاصل نمایید.