طرح سرویس روغن رایگان

طرح سرویس روغن رایگان

جهت قدردانی از مشتریانی که برای سرویس تعویض روغن خودروی خود به عاملیت ۵۰۱ هیوندای پاکروان مراجعه می نمایند، کارت سرویس ۱+۵ پیش بینی گردیده است. در این طرح، مشتریان با انجام ۵ سرویس روغن متوالی، یک سرویس روغن رایگان دریافت می‏نمایند.

شرایط طرح:

  • انجام ۵ سرویس روغن متوالی هر ۵۰۰۰ کیلومتر
  • انجام سرویس های دوره ای در عاملیت ۵۰۱ هیوندای پاکروان

مشخصات طرح:

  • تاریخ اجرای طرح: ۱۱ لغایت ۱۶ دی ماه
  • سرویس روغن رایگان شامل روغن، فیلتر روغن و اجرت تعویض آن می باشد.
  • در این طرح سرویس سوم شامل یک کارواش رایگان است.

 telegram-iconلینک کانال اطلاع رسانی عاملیت مجاز ۵۰۱ هیوندای پاکروان