طرح خدمات فصلی

طرح خدمات فصلی

شامل:

  1. بازدید / تعویض شیلنگ ها و مایعات خودرو
  2. طرح سرویس دوره ای هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر

 

تاریخ طرح ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ لغایت ۲۵/۰۸/۱۳۹۵

 

تخفیف طرح خدمات زمستانه

  • روغن موتور (بیش از ۴ لیتر) ۵۰۰۰ تومان
  • ۱۰ درصد در قطعات مصرفی شامل : فیلتر روغن – فیلتر هوا و تهویه مطبوع – ضد یخ و شیشه شور
  • ۲۰ درصد در خدمات شامل: اجرت تعویض روغن و فیلترها – اجرت تعویض مایعات – اجرت بازدید / تعویض شیلنگ ها
  • ۳۰ درصد در خدمات با استفاده از طرح سرویس های دوره ای ۱۵۰۰۰ کیلومتر